Skip to main content

Privacyverklaring

Yogahart Nijmegen, gevestigd aan Gulden Wagengas 7, 6511 CV  te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.yogahart-nijmegen.nl
Gulden Wagengas 7, 6511 CV Nijmegen, tel. 06-38133963.
E-mail: yogahartnijmegen@gmail.com
Yogahart Nijmegen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10042559.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yogahart Nijmegen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bijzondere persoonsgegevens m.b.t. gezondheid of ademklachten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website van Yogahart Nijmegen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via yogahartnijmegen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yogahart Nijmegen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of email met informatie
 • Contact opnemen in het geval van uitval of wijziging van lessen of afspraken (door telefonisch contact of e-mail)
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten.

Yogahart Nijmegen verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yogahart Nijmegen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogahart Nijmegen) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Yogahart Nijmegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, geslacht en e-mailadres worden 7 jaar bewaard i.v.m. wettelijke termijn bewaarplicht van belastingdienst.
 • Bijzondere persoonsgegevens worden uiterlijk 6 maanden na afronding van de behandeling bewaard.
 • Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden de gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogahart Nijmegen zal geen gegevens verstrekken aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw tablet, smartphone of computer.

Yogahart Nijmegen gebruikt alleen technische en functionele cookies en cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat een website naar behoren werkt en onthouden voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door de instellingen te veranderen op uw tablet, smartphone of computer zodat het geen cookies meer opslaat. Ook informatie die eerder is opgeslagen kan worden verwijderd via de instellingen van uw browser.

Social media kanalen

Yogahart Nijmegen maakt gebruik van de volgende social media kanalen: Instagram, LinkedIn en Facebook. De bezoeker van de website kan via buttons gebruik maken van deze kanalen. De informatie die gebruikt wordt door Instagram, LinkedIn en facebook kan teruggevonden worden op de privacyverklaring van deze social media kanalen.

Verzamelde informatie op website

Op de website is het mogelijk om via het contactformulier een vraag te stellen of contact op te nemen. We vragen u om uw naam, e-mailadres en het bericht in te vullen. Het invullen van uw telefoonnummer is niet verplicht. We zullen via de mail uw vraag beantwoorden.

U krijgt van Yogahart Nijmegen alleen een nieuwsbrief indien u op dit moment lessen volgt of zich hiervoor heeft aangemeld. Voor het maken van de nieuwsbrief wordt Mailchimp gebruikt. Uw naam en e-mailadres zijn daarom ook bij hen bekend.

Via de website is het ook mogelijk om een weggever te downloaden. Om de weggever toe te sturen vragen wij uw naam en e-mail adres en ontvangt u onze nieuwsbrief. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is altijd mogelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yogahart Nijmegen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar yogahartnijmegen@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Yogahart Nijmegen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogahart Nijmegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yogahartnijmegen@gmail.com

Bijgewerkt  mei-2019