Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Tarieven

 • Tarieven voor yogalessen, ademtherapie en privélessen zijn te vinden op yogahart-nijmegen.nl
 • Deelnemers aan de yogalessen kunnen gebruik maken van een leskaart (10rittenkaart, 15 lessen, introductiekaart of losse lessen). Leskaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Een introductiekaart is geldig voor 3 lessen van Yogahart Nijmegen naar keuze. Een introductiekaart is 1 maand geldig en is eenmalig aan te schaffen.
 • Een 10rittenkaart is geldig voor 10 lessen van 75 of 90 minuten. Een 10rittenkaart is 12 weken geldig.
 • Een vaste reeks van 15 lessen is 15 weken geldig.
 • Losse lessen zijn los te boeken. Deelname is alleen mogelijk als er plaats in de les is.

Betalingsmogelijkheden

 • De leskaarten voor een yogales worden betaald voor aanvang van een yogales.
 • Betaling geschied door overmaken van het bedrag via de bank of via iDeal.
 • Yogahart Nijmegen behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden vooraf aangekondigd via e-mail en website. Actuele prijzen worden op de website vermeld.
 • Het bedrag voor yogalessen, privéles, ademtherapie of workshop kan worden overgemaakt op rekening NL36 SNSB 0963.8581.49 ten name van G.W.S. Wolff onder vermelding van het factuurnummer of een omschrijving van de afgenomen diensten.

Aanmelding en annulering yogalessen

 • Een cursist kan zich aanmelden voor een vaste groep en vaste les. In dat geval wordt een vaste plaats voor de deelnemer gereserveerd.
 • In geval van annulering deelt de deelnemer dit vooraf mee zodat er plaats is voor andere deelnemers.
 • Een cursist kan zich ook aanmelden op verschillende tijdstippen (afhankelijk van lesrooster van Yogahart Nijmegen). In dat geval is deelname alleen mogelijk als er plaats is in de les. Voorafgaand aan de les neemt cursist contact op met Yogahart Nijmegen.
 • Indien een cursist de yogalessen volgt bij yogacentrum Anahata is het ook mogelijk om de yogalessen incidenteel in te halen bij een collega van Anahata Nijmegen. Vooraf dient de cursist contact op te nemen met een docent over de beschikbaarheid.
 • Indien een cursist tussentijds met yogalessen moet stoppen in het geval van blessures, verhuizing, zwangerschap of verplichtingen op het werk of privé dient hij/zij Yogahart Nijmegen hiervan op de hoogte te stellen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Aanmelding en annulering workshops

 • Deelnemers kunnen zich via de website aanmelden bij Yogahart Nijmegen. Na betaling is deelname aan de workshop definitief.
 • Workshops zijn onder voorbehoud. Bij overmacht, verhindering van de docent of te weinig deelnemers kan een workshop worden geannuleerd. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
 • Indien diensten vanuit Yogahart Nijmegen worden geannuleerd worden de kosten terug gestort.
 • Workshops kunnen tot 2 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 2 weken wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Aanmelding en annulering privélessen en ademtherapie

 • Deelnemers aan een privéles of ademtherapie melden zich via de website, e-mail of telefonisch aan bij Yogahart Nijmegen.
 • Deelnemers aan privélessen of ademtherapie maken een vaste afspraak gedurende een bepaalde periode. Afspraken tot 24 uur kunnen kosteloos worden verplaatst of geannuleerd. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd worden in rekening gebracht.

Huisregels

Deelnemers van de yogalessen, ademtherapie en workshops dienen de volgende huisregels in acht te nemen.

 • Bij Yogastudio Anahata en het clubhuis van Nijmegen Atletiek is er plek voor een aantal fietsen. Houd hierbij rekening met andere deelnemers, bezoekers en omwonenden zodat zij hier geen last van hebben.
 • Kom schoon en hygiënisch naar de les of bijeenkomst. Gebruik geen parfums.
 • Schoenen zijn in yogaruimte Anahata niet gewenst. In de hal kunnen schoenen worden achtergelaten.
 • Yogahart Nijmegen stelt yogamatten en yogamaterialen ter beschikking voor de yogalessen en privélessen. Deze materialen worden door de deelnemers schoongemaakt en opgeruimd.
 • Seksueel gedrag of seksueel getint gedrag wordt niet getolereerd. Lichamelijke integriteit dient altijd   gerespecteerd te worden.
 • Mobiele telefoons dienen voor aanvang van de les of bijeenkomst uitgeschakeld te worden.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan yogalessen, privéles, ademtherapie en workshops is geheel op eigen risico. Yogahart Nijmegen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers, opgedaan tijdens een yogales, privéles, ademtherapie of workshop.
 • Yogahart Nijmegen is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Deelnemers dienen lichamelijke of psychische klachten voorafgaand aan een individuele of groepsles yoga, ademtherapie of een workshop door te geven aan Yogahart Nijmegen. Niet melden valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 • Neem bij twijfel over deelname aan een les contact op met een (huis)arts of behandelend specialist voor aanvang van de les.
 • Deelnemers die onder medische behandeling zijn, een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben overleggen met een arts of specialist. Zij stellen de docent voor de les op de hoogte.
 • Sommige yogalessen zijn af te raden voor bepaalde klachten of condities. Consulteer bij twijfel altijd een arts of specialist. Nidra yoga wordt afgeraden in het geval van schizofrenie, psychose, depressie.
 • De docent dient voor aanvang van de les of bijeenkomst op de hoogte worden gebracht van blessures of lichamelijk ongemak.
 • Luister goed naar de docent en volg de aanwijzingen op. Informeer bij de docent als u iets niet begrijpt.
 • Luister ook goed naar de signalen van uw lichaam en lichamelijke beperkingen en handel hier naar. Respecteer de grenzen van uw lichaam.
 • Door bepaalde yogahoudingen (asana’s) kunnen emoties of spanningen loskomen. Vragen hierover kunnen gesteld worden aan de docent.

Toepasselijk recht

 • Op de algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Indien er een klacht is over een yogales of dienst van Yogahart Nijmegen zal getracht worden om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 • Door deelname aan een yogales, privéles, ademtherapie of workshop verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden bijgewerkt mei-2019