Yoga voor bedrijven

Yogahart Nijmegen verzorgt coachingstrajecten op maat. Deze trajecten zijn bedoeld voor individuele deelnemers in profit en non-profit organisaties die op een keerpunt staan en de volgende stap willen zetten in hun loopbaan. Het is ook mogelijk om deze stappen als afdeling te doorlopen. De coachingstrajecten vinden plaats aan de hand van de W.O.L.F.F  methode. Bij deze methode doorlopen deelnemers de volgende stappen.

 1. Waar sta je op dit moment? Wat is je persoonlijke profiel? Het persoonlijke profiel wordt vastgesteld aan de hand van de Meyers Briggs Type Indicator®. Deze test is gebaseerd op de theorieën van Carl Jung en geeft inzicht in de gerichtheid op de omgeving, wijze van waarnemen, beslissen en werken. De uitslag van deze test wordt besproken met Gerda Wolff, gecertificeerd MBTI- coach.
 2. Openheid voor datgene wat er is. Aan de hand van de uitslag van de test wordt bepaald hoe het traject verder ingevuld kan worden, bijvoorbeeld aan de hand van  individuele of groepsgerichte ondersteuning.
 3. Loslaten en leren kennen.  Je krijgt handvatten aangereikt die je helpen om oude patronen en gedrag los te laten. Dit doen we in de unieke omgeving van een klooster in Nederland of in het buitenland.
 4. Flow van energie. Laten stromen van energie. In een individueel eindconsult wordt gekeken hoe je verder kan gaan en wat je daarvoor nodig hebt.
 5. Future. Na 6 maanden wordt nogmaals contact opgenomen. Samen bekijken we in hoeverre de leerdoelen in de praktijk zijn gebracht. Deze stap kan naar behoefte nog eens worden herhaald.

Wanneer ga je dit traject aan:

 • Als je (meer) inzicht wil krijgen in je persoonlijk profiel die je inzicht geeft in je motivaties, talenten en mogelijke groeidomeinen.
 • Als je manieren zoekt om effectief met stressbronnen om te gaan
 • Om een goede balans te creëren tussen werk en privé
 • Om je zelfbeeld te versterken en de samenwerking met anderen te bevorderen
 • Om je zelfdiscipline en motivatie te verbeteren
 •  Om gewoontes op gebied van gezondheid en welzijn te verbeteren
 • Om je persoonlijk levensplan op te zetten waarmee je verder kan komen.

Ervaring

Gerda Wolff heeft trajecten uitgevoerd voor de volgende bedrijven:   Scholengemeenschap Arnhem, ROC Nijmegen, Gemeente Heumen en Mook-Molenhoek, ISBW, Radboud Universiteit Nijmegen, Postbank/ING.

 Contact

Neem voor meer informatie contact op met Yogahart Nijmegen.