Yoga voor bedrijven

Yogahart Nijmegen verzorgt coachingstrajecten op maat. Het traject van ‘yoga voor bedrijven’ is bedoeld voor individuele deelnemers in profit en non-profit organisaties die op een keerpunt staan en de volgende stap willen zetten in hun loopbaan. Het is ook mogelijk om deze stappen gezamenlijk als afdeling te doorlopen.

Hoe ziet het coachingstraject van yoga voor bedrijven eruit?

De coaching vindt plaats aan de hand van de W.O.L.F.F  methode. Bij deze methode doorlopen deelnemers de volgende stappen.

 1. Waar sta je op dit moment? Wat is je persoonlijke profiel? Het persoonlijke profiel wordt vastgesteld aan de hand van de Meyers Briggs Type Indicator®. Deze test is gebaseerd op de theorieën van Carl Jung en geeft inzicht in de gerichtheid op de omgeving, wijze van waarnemen, beslissen en werken. De uitslag van deze test wordt besproken met Gerda Wolff, gecertificeerd MBTI- coach.
 2. Openheid voor datgene wat er is. Aan de hand van de uitslag van de test bepalen we hoe het traject verder ingevuld kan worden, bijvoorbeeld aan de hand van  individuele of groepsgerichte ondersteuning.
 3. Loslaten en leren kennen. Je krijgt handvatten aangereikt die je helpen om oude patronen en gedrag los te laten. Dit doen we in de unieke omgeving van een klooster in Nederland of in het buitenland.
 4. Flow van energie. Laten stromen van energie. In een individueel eindconsult kijken we gezamenlijk hoe je verder kan gaan en wat je daarvoor nodig hebt.
 5. Future. Na 6 maanden nemen we nogmaals contact op. Samen bekijken we in hoeverre de leerdoelen in de praktijk zijn gebracht. Deze stap kan naar behoefte nog eens worden herhaald.

Wanneer is het traject interessant voor jou?

 • Als je (meer) inzicht wil krijgen in je persoonlijk profiel dat je inzicht geeft in je motivaties, talenten en mogelijke groeidomeinen.
 • Om een goede balans te creëren tussen werk en privé.
 • Om je zelfbeeld te versterken en de samenwerking met anderen te bevorderen.
 • Als je manieren zoekt om effectief met stressbronnen om te gaan.
 • Om je zelfdiscipline en motivatie te verbeteren.
 • Als je jouw gewoontes op gebied van gezondheid en welzijn wil verbeteren.
 • Om je persoonlijk levensplan op te zetten waarmee je verder kan komen.

Ervaring

Gerda Wolff heeft trajecten uitgevoerd voor de volgende bedrijven: Scholengemeenschap Arnhem, ROC Nijmegen, Gemeente Heumen en Mook-Molenhoek, ISBW, Radboud Universiteit Nijmegen, Postbank/ING.

Meer informatie over yoga voor bedrijven?

Neem voor meer informatie over yoga voor bedrijven contact op met Yogahart Nijmegen.

Yoga voor bedrijven Yogahart Nijmegen

Yoga voor bedrijven Yogahart Nijmegen